Koučink

Chcete prohloubit své znalosti a dovednosti? Udržet si stávající a získávat nové klienty?

Nabízím profesionální koučování přímo při setkání s klientem. 

Je prokázáno, že koučování externím trenérem je při přímém kontaktu s klientem mnohem přínosnější než dohled zkušenějšího kolegy nebo samotného majitele salonu. Před lidmi, s nimiž máme pracovní vazby, se podvědomě snažíme vypadat výkonnější a schopnější, než jsme ve skutečnosti. S externím trenérem můžete otevřeně konzultovat své zkušenosti a nové poznatky z práce v kadeřnickém salonu.

KOUČOVACÍ PROGRAM PRO ROZVOJ KADEŘNICKÉHO SALONU

Moje vize:

 • Být partnerem pro majitele a manažery kadeřnických salonů.
 • Zaměřit se na rozvoj kadeřnických salonů, jejich kontroling kvality.
 • Přinést zpětnou vazbu a korekci přímo na pracovišti dle požadavků zadavatele.
 • Koučování kadeřnických salonů zacílených na profesionalitu poskytovaných služeb, a tím přilákat do salonu víc klientů na produkty a služby.
 • Konzultace a koučink jak nabízet servis v kadeřnictvích od základních pravidel až po pravidla nejvyšší kvality luxusního servisu a tím si udržet klienty a získat je pro produkty nejvyšší kvality.

Moje poslání:

 • Pomáhat týmům i jednotlivcům a plně rozvinout jejich talent a potenciál.

Můj úkol:

 • Mým úkolem je tzv. lokalizace tréninkového programu včetně adaptace. Tuto metodu koučování pomocí monitorování dovedností přímo na pracovišti vnímám jako jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit výkonnost.

Koncept školení

 • Zhruba měsíc po zaškolení se přímo v salonu uskuteční kontrola, jak všichni zaměstnanci pracují se získanými poznatky a jak získané poznatky a dovednosti integrují do pracovních výkonů.
 • Provedou se identifikace bariér výkonnosti u daných kadeřníků a případně se vytvoří plány pro jejich překonávání.
 • Zaměstnanci pak lépe dosáhnou nových úrovní výkonnosti, v dlouhodobém horizontu
 • Nastavíme standardní postupy pro řešení konkrétních problémů tak, aby se problémy eliminovaly, a to dle potřeb individuelních klientů.

Poradenství, rozvoj

 • Definování zakázky klienta, měřitelnost výstupů.
 • Zhodnocení současné situace v salonu.
 • Poradenství, případný individuální trénink šitý na míru.
 • Vyhodnocení výsledků a naplánování dalšího postupu.

Proč spolupracovat s Andreou Joskovou

 • Díky své empatii umím rychle pochopit citové potřeby ostatních lidí, jejich motivaci a obavy.
 • Dokážu lidi přátelsky přesvědčit, dovést k souladu lidí s protichůdnými zájmy a motivy.
 • Velice dobře dokážu podpořit druhé a být pro ně důvěryhodnou osobou.
 • Vidím v ostatních lidech možné oblasti rozvoje a jsem vždy ochotna jim citlivě napomáhat k úspěchu.

Cenová nabídka

 • Dle náročnosti a individuálních potřeb zadavatele.
Stránka se načítá ...